Dělení toxinů sinic / cyanobakterií

Alkaloidní neurotoxiny sinic

LD 50 : Anatoxin a 0.2mg/kg ž.v., anatoxin a(s) 0,02mg/kg ž.v., saxitoxin 0,01mg/kg ž.v., aphantoxiny 1-5 0,001-0,01mg/kg ž.v.

Příznaky intoxikace:

Velmi intenzivně působí na volně žijící i domácí zvířata. Nejčastější jsou křeče, nekoordinované pohyby, dávení, záchvaty zuřivosti, ztráta stability, dušení a následná smrt udušením. Efekt během 5 minut. Neurotoxiny mají ve vyváženém ekosystému malou stabilitu. Molekuly neurotoxinů jsou termosensibilní (inaktivace při teplotách nad +40°C).

Paralytické toxiny

LD 100 : Člověk 1mg, příznaky při 0.001mg/kg ž.v..

Příznaky intoxikace:

PSP jsou rychle absorbovány v zažívacím traktu, vyvolají rychlé příznaky (1-3min) zvracení, extrémně nízký tlak, nevolnosti, vliv na neuromuskulární a kardiovaskulární systém, smrt udušením.

Hepatotoxiny

Alkaloidní hepatotoxiny sinic

LD 100 : 0.4mg/kg ž.v.

Příznaky intoxikace:

Poškození tkáně jater a ledvin, nekrózy plic, srdce, sleziny, nadledvinek a brzlíku.

Peptidické hepatotoxiny sinic

LD 50 : Nejrozšířenější Microcystin LR: od 40 do 45 mg/kg živé hmotnosti.

Příznaky intoxikace:

Zvýšená hladina jaterních enzymů v krevním séru a další indikátory poškození jater (ALT, AST, GGT, bilirubin, alk. fosfatáza), hmotnost jater a ledvin je 2-3x větší, mikroembolie plic a ledvin. Sladkovodními sinicemi jsou produkovány zejména microcystiny a microviridiny. Jedná se o velmi termostabilní látky, jejichž aktivita není omezena ani po několika hodinách varu. V současné době je známo 28 různých microcystinů.

Tumor Promoting Factors

Typ toxinu: Microcystiny, nodularin, ...

Princip účinku:

Microcystin může být i silným tumorovým promotorem. Vyvolává kožní nádory u myší a podávání čistého purifikovaného preparátu mikrocystinu LR vedlo k indukci jaterního nádoru. Z osmi zkoumaných látek byl mikrocystin LR nejsilnější aktivátor růstu rakovinných buněk.

Cytotoxiny

Sinice produkují také širokou skupinu látek s cytotoxickými a cytostatickými účinky. Sinice rodu Tolypothrix produkovala cytotoxin, který má prokazatelné protinádorové aktivity.

Prymnetoxiny

Typ toxinu: Proteolipidy

Princip účinku:

Rozklad krevních buněk, cytotoxicita – integrita buněčných membrán, ichtyotoxicita (žába po metamorfoze není intoxikována, zatímco pulec umírá do 5 min)

Embryotoxiny

Vliv cyanotoxinů na poruchy vývoje a růstu plodu.

Dermatotoxické alkaloidy sinic / cyanobakterií

Název toxinu: Aplysiatoxin, lyngbyatoxin a chemicky neidentifikované frakce sinic.

Příznaky intoxikace:

Po požití záněty trávícího traktu, při kontaktu ekzantémy, dermatitidy.

Genotoxiny a mutageny

Mutagenní a genotoxická aktivita byla prokázána z frakcí sinic obsahující microcystiny a další neidentifikovatelné biotoxiny. Mutagenní metabolity jsou často potenciálními karcinogeny.

Lipopolysacharidy

LD 50 : LD 50 pro i.p. aplikaci myším je 1,1mg/kg živé váhy. Smrt nastává během 48 hodin.

Příznaky:

Puchýřky, otoky, pravěpodobně vliv na imunitní systém, průjmy, žaludeční nevolnosti a křeče, alergické podráždění kůže, zvracení a bolesti hlavy.

Imunotoxiny, imunomodulátory a imunosupresory

Alergie jsou nejčastější reakcí sensitivních jedinců na přítomnost vodního květu sinic. Nejohroženější skupinou obyvatel ve vztahu k imunotoxinům sinic patří děti a starší či nemocní obyvatelé. U těchto skupin lze očekávat oslabení imunitních reakcí, zesláblost a permanentní únavu až malátnost.